Претходни соработници

Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

Д-р Леарта Алили Адеми​

Проф. Д-р Велибор Тасиќ

Д-р Горан Маркоски

Проф. д-р Дафина Кузмановска

Д-р Лилјана Живковска

Д-р Филип Доксимовски

Д-р Бојан Теов

Д-р Гордана Доневска

Д-р Тодор Арсов

Д-р Маја Танкоска

Виш научен соработник Д-р Весна Амбаркова

Д-р Нора Абази Емини

Доцент Д-р Иван Барбов

Д-р Лина Стефаноска

Д-р Арменд Арслани

Д-р Маја Божиновска

Д-р Бојан Бошковски

Д-р Гоце Калцев

Д-р Александра Ангелова

Д-р Авди Муртезани

Д-р спец. педијатар Беса Шишко Азири

Д-р Бесим Вејсели

Д-р Бисера Цветковска

Д-р Милена Богојевска Доксевска

Д-р Милена Шумековска

Д-р Емел Даути Јахја

Д-р Моника Ѓореска

Д-р Анета Кироска

Д-р Мејдин Ибраими

Д-р Менсур Џафери

Д-р Фатјона Мислими

Асс Д-р Никола Ѓеоргиевски

Д-р Анастасија Пешиќ

Д-р супспец. нефролог Николина Смоковска

Д-р Тафије Даци Реџепи

Прим. М-р сци. Д-р Габриела Тавчиоска

Д-р Татјана Златковски